Cover-Akademisk skriving

Her finner du nettressurser knyttet til boka En kort introduksjon til prestasjonspsykologi skrevet av Frank E. Abrahamsen – nærmere bestemt lydfiler med øvelser.

En kort introduksjon til prestasjonspsykologi på fagbokforlaget.no